Software

Uit d-star-nederland
Ga naar: navigatie, zoeken

D-star software

Op het internet zijn verschillende software pakketten te vinden welke gebruikt kunnen worden voor D-Star.


DVRPTR-Repeater

Deze software is speciaal geschreven voor de DVRPTR repeater hardware van deze Duitse ontwikkeling. De software wordt verspreidt via de Yahoo groepen.

Aanpassing ip.cfg voor XRF reflectoren

Hostfiles voor Control Center software met DVRPTR-v1 (MS Windows) Omdat de Control Center software niet voorziet in beschikbaarheid van alle XRF-hosts via het internet, kan gebruik worden gemaakt van een 'lokale' hostfile genaamd 'ip.cfg' Dit bestand kan worden uitgebreid d.m.v. een standaard teksteditor (b.v. notepad/kladblok) De control Center software maakt geen gebruik van DNS, daarom dienen ipv URL's, IP-adressen te worden gebruikt. Onderstaande procedure beschrijft het toevoegen van XRF088 aan deze lokale hostfile, maar geldt natuurlijk ook voor b.v. XRF089, XRF204 en XRF444.

Merk op: Appdata kan een verborgen directory zijn !

1.) Zoek de DVRPTR directory op de C: schijf (hangt van het os af),

bijvoorbeeld

WINDOWS7+8: c:\Users\{username}\AppData\Roaming\Microsoft\dvrptr\1.0.0.0\

WINDOWS10: c:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\dvrptr\1.0.0.0\


2.) Maak een text file met de naam 'ip.cfg' in de onder 1 gevonden directory 1.)

3.) Zet de regel XRF088 194.109.192.235 in ip.cfg

Let erop dat er twee spaties staan tussen XRF088 en het IP nummer

4.) Als het IP adres van xrf088.pa4tw.nl ooit verandert, moet je het pingen en het IP adres in ip.cfg aanpassen.

5.) Nu moet XRF088 te zien zijn in de CC software.

In het DV-RPTR Control Center programma in het tabblad “system” een vinkje zetten bij “Use old XRF en REF linking” Dan kan je de toegevoegde reflectoren vinden in het tabblad “Reflectors” onder de linker kolom “x-Reflectors”

Voorbeeld: XRF088 194.109.192.235 XRF089 194.109.192.236 XRF204 212.114.109.74 XRF444 85.214.69.145Ik hoopdat het werkt vy73 de Thomas DG1TRF

Aangevuld door PA0JAD

G4KLX

G4KLX heeft freeware software gemaakt welke voor een breed scala aan randapparatuur toepasbaar is. De software wordt verspreidt via de Yahoo groepen.

De Repeater software is te vinden op http://groups.yahoo.com/group/pcrepeatercontroller/

De ircDDB software is te vinden op http://groups.yahoo.com/group/ircDDBGateway/

ICF bestanden

Via deze link kunnen de configuratiebestanden voor IC92, IC2820, ID880, ID51 en ID31 worden gedownload icf-zipbestand


In januari 2018 zijn de volgende ICF bestanden aangeleverd door Danny PA2SNK:

Pa2snk-2820.icf, pa2snk-id4100.icf, pa2snk-ic91e.icf, id880.icf

KI4LKF

Scott, KI4LKF, is ontwerper van het eerste uur van diverse software voor D-star. Op zijn werk zijn veel andere software oplossingen gebaseerd. Zo is de X-reflector van zijn hand. Ook heeft hij hotspot en repeatersoftware geschreven, welke voor de diverse systemen (DPlus, DExtra en DCS) geschikt zijn. Met ondersteuning van gmsk-nodeadapter boards, geluidskaart-modem, dvrptr boards en dongels. Het meeste is voor Linux geschreven, maar ook windows versies zijn beschikbaar. De software, met source en uitgebreide installatie instructies, is te vinden op zijn website: http://ircddb.sourceforge.net/

Images van zijn software voor diverse systemen zijn te vinden als Freestar software op de site van Ramesh, VA3UV: http://www.va3uv.com/iso.htm

D-RATS

D-Rats is een terminal applicatie waarmee zowel via het internet als via D-Start tranceivers tekstberichten verstuurd kunnen worden. De software kan opgehaald worden vanaf de WebSite http://www.d-rats.com Er is een client applicatie voor Windows, Linux en Apple De D-Rats server die tijdens de Dstar ronde op dinsdag avond gebruikt wordt is rat.pa8q.nl.

Instellen van de die Rat server gaat als volgt:

Klik op Bestand Voorkeuren en voer daar minstens je Callsign in.

Klik op Bestand Preferences Radio Add

kies voor:

type: Network

Host Address: rat.pa8q.nl

Poort: 9000

Wachtwoord: leeg laten

kies voor: Add

In het instellingen scherm alle poorten uitvinken behalve de zojuist aangemaakte.

vervolgens kun je een aantal Channels aanmaken:

Join Channel

voor de ronde op dinsdag geef je op: #DSTAR-ronde

Scripts

PHP Scripts

Dashboard voor je G4KLX hotspot

Bij de volgende beschrijving wordt uitgegaan van de software van Jonathan G4KLX, geïnstalleerd met het installatie script van Hans DL5DI.

Download het bestand G4KLX_Hotspot_Dashboard.zip. Dit bevat de benodigde dashboard scripts; G4KLX dashboard

De bestanden hotspot.php en sidebar.php worden in de map /var/www/ geplaatst.

Voor de juiste werking moet logging aan staan.

Dit doe je door op de commandolijn van linux sudo ircddbgw_conf in te tikken.

Kies hier voor 15 Logging en zet deze op 0 (NOLOG DISABBLED)

Voor het gebruik van de sidebar moet je in windows minibrowser 0.7 installeren.

Bij de instellingen geef je het adres van je raspberry op gevolgd door /sidebar.php

Een voorbeeld: http://192.168.0.5/sidebar.php

Schakel daarna de schuifbalken uit dan past alles net in het beeldschermpje.

Windows Batch script


Starthulp voor G4KLX DVAP software

IRCDDB remote app

Uit de Dstar ronde van 25 nov 2014

door PD7L.

In de Appstore en de Play store staat de app ircDDB Remote,

hiermee kan via een mobiele telefoon een raspberry van reflector gewisseld worden.

Ircddbremote.PNG

3Star distributie

De in Nederland gebruikte software distributie van de G4KLX software

ID-51

Programmeren van een "uitgebreide" portofoon.

Als je ID-51 is "uitgebreid" kan het zonder dat je de juiste volgorde hanteert, voorkomen dat het CS-51 programma weigert om frequenties buiten de amateurbanden te accepteren, dit wordt kenbaar gemaakt door een geel driehoekje, zie plaatje.


Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Het was niet mogelijk het miniatuurbestand op de doellocatie op te slaan.


Het programma gaat uit van een standaard portofoon. Om deze foutmeldingen te voorkomen is de volgende volgorde noodzakelijk:

  1. Installeer het CS-51 programma
  2. schrijf in de portofoon de configuratie naar een SD kaartje
  3. start het CS-51 programma en lees het SD kaartje in.

Het programma "weet" nu wat de mogelijkheden van de portofoon zijn.

Er kunnen nu frequenties binnen het uitgebreide bereik ingevoerd worden.

Heb je de foutmelding al, dan het programma de-installeren en opnieuw installeren en de juiste handelingen uitvoeren.

Kenwood

In de D-Star ronde van 2017-06-27 is een prbleem besproken met een firmware upgrade van de Kenwood-D74.

De oplossing is een downgrade, maar de betreffende firmware staat niet meer bij Kenwood ter download.

Daarom hier een downloadlink: Kenwood-D74_firmware-105.zip