Linux Tips & Tricks

Uit d-star-nederland
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderwerpen

Raspberry informatie

 • home directory (/home/opendv)
 • G4KLX configuratie bestanden (/home/opendv/data)
 • log directory (/var/log/opendv)
 • start/stop G4KLX (/etc/init.d/...)
 • automatisch opstarten (/etc/rc2.d/etc/rc4.d /etc/rc5.d)
 • automatisch stoppen (/etc/rc0.d/etc/rc1.d /etc/rc3.d)


Handige Linux commando's

Textmanipulatie

 • file, geeft de bestandsoort weer, ASCII text - ELF 64-bit LSB executable - symbolic link to... (vb file /lib/libgcc_s.so.1
 • cat, geeft inhoud van textbestanden weer (vb cat testfile.conf)
 • grep, zoekt in textbestand (vb grep -i pe1kzu /var/log/opendv/Headers.log)
 • more, bladeren door textbestand (vb cat textbestand|more)
 • less, bladeren door textbestand (vb cat textbestand|less)
 • head -n 5 (geeft een "n" aantal regels van bovenaf van een textbestand weer)
 • tail -n 5 (geeft een "n" aantal regels van onderaf van een textbestand weer)


Informatie

 • man, geeft de opties weer van een commando (MANual) vb man ls
 • ls -l, laat de inhoud van een directory zien (LiSting) vb ls -l /tmp
 • date, zet datum en tijd op het scherm; bv date -F
 • last, laat de recenst uitgevoerde commando's zien; bv last -n 15
 • ps, laat lopende processen zien; bv ps -f (eigen processen), ps -ef (alle processen)
 • top, laat alle processen zien (dynamisch, q=stop)
 • arp -a, geeft de actieve ip-adressen en mac-adressen weer,
 • pwd, geeft weer wat de huidige actieve directory is (Print Working Directory)
 • uptime, geeft weer hoe lang het systeem al ingeschakeld is
 • free -h, geeft het beschikbare systeemgeheugen weer


Bestandsysteem

 • df -h (geeft de beschikbare schijfruimte weer)
 • mount (geeft de beschikbare disken weer)
 • cd, voor het veranderen van directory (Change Directory) vb cd /var/log


Weergave

 • clear, maakt scherm schoon
 • echo, zet een text op het scherm; bv echo “Hello world”
 • echo $SHELL, geeft de gebruikte shell weer (populaire shells; bash, csh, sh)


Administratief

 • sudo, maakt het mogelijk commando's uit te voeren als SuperUser (=root) vb sudo reboot
 • reboot, commando om het systeem opnieuw op te starten (PUTTY zal verbroken worden)
 • shutdown, commando om het systeem uit te zetten (zie man shutdown)
 • passwd, te gebruiken om wachtwoorden te wijzigen


Raspberry (Debian) software installeren en downloaden

 • sudo apt-get update, werkt de status bij van de geïnstalleerde software
 • sudo apt-get upgrade, installeert nieuwere versies van al geïnstalleerde software (eerst update uitvoeren)
 • sudo apt-get install, installeert nieuwe software (vb sudo apt-get install jed)
 • sudo apt-get remove, verwijderd geïnstalleerde software maar behoudt instellingen
 • sudo apt-get purge, verwijderd geïnstalleerde software volledig


DHCP uitschakelen voor vaste netwerkaansluiting eth0

Configureer eth0 zodanig dat DHCP niet meer wordt gebruikt;

De Raspberry Pi maakt standaard verbinding met een netwerk door gebruikmaking van DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Dit zorgt ervoor dat er door de router een IP adress wordt verstrekt, zonder dat je daar iets voor hoeft te configureren.

Voor een computer die een server-rol vervult en waar regelmatig via het netwerk toegang tot verkregen dient te worden is dit niet altijd even handig.
Je weet namelijk niet, zonder het eerst op te zoeken, wat het IP adres is waar je verbinding mee moet gaan maken.
Daarnaast kan een DHCP adres verlopen of na een stroomstoring gewijzigd zijn. Daarom is het soms beter te kiezen voor een statisch IP adres.

DHCP voor eth0 is ingeschakeld in de file /etc/network/interfaces. Hier zie je hoe dit bestand er standaard uitziet voor een Raspberry Pi met het Raspbian O/S:

auto lo

iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp

allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp


(NB: een wlan0 interface is niet aanwezig zonder dat een draadloze USB netwerk adapter wordt gebruikt. De bovenstaande regels zullen alleen in dat geval zichtbaar zijn)
Vervang de regel;


iface eth0 inet dhcp


door onderstaande regels (let op dat je achter "address" je eigen IP adres invult en achter "gateway" je eigen router IP adres.


iface eth0 inet static
address 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.254


Bovenstaander regels kennen IP adres 192.168.1.1 toe aan eth0 met een subnet masker van 255.255.255.0, en stelt de standaard gateway in op 192.168.1.254.

Om het bestand /etc/network/interfaces te wijzigen met de nano editor type je; sudo nano /etc/network/interfaces