G4KLX Handleiding

Uit d-star-nederland
Ga naar: navigatie, zoeken

G4KLX Handleiding

Jonathan Naylor, G4KLX is in 2009 met de ontwikkeling van diverse software begonnen. Een van de projecten van hem is een programma om met behulp van software op een PC een besturing voor een repeater te maken. Deze software is modulair van opbouw en bestaat uit verschillende onderdelen welke ingezet kunnen worden voor verschillende toepassingen. Alle formele handleidingen en softwareversies worden door hem op Yahoo geplaatst. Deze directory is bereikbaar op http://groups.yahoo.com/group/dstar_development/

Deze handleiding is geschreven in 2013 zodat gebruikers deze software van Jonathan (G4KLX) eenvoudig in gebruik kunnen nemen op een pc, zodat het toegepast kan worden op D-star. Inmiddels is de software beschikbaar in de vorm van een image om op een raspberry te installeren. Zie hiervoor de pagina 3Star-distributie

Opzet.

Het concept van G4KLX is modulair van opzet. De ircdDB software onderhoudt de verbinding met de ircdDB server op het internet. Vanuit de ircdDb server wordt op de betreffende computer verbinding gemaakt met de repeatersoftware. De repeatersoftware communiceert weer met het betreffende modem. Dat kan een modem op basis van een GMSK chip zijn of een modem gebaseerd op de DVRPTR opzet (inmiddels zijn meerdere modems beschikbaar, zie ook de pagina Hardware).

G4KLX-opzet.jpg

In bovenstaande voorbeeld is de opzet gebaseerd op twee modems. 1 controller welke met een DVRPTR modem gekoppeld is en 1 controller welke met een GMSK modem gekoppeld is. Er zijn ook nog andere controller modules beschikbaar, zoals een analoge repeater controller en een dummy-controller.

Ten behoeve van D-star worden de volgende onderdelen besproken en ingezet:

  • ircDDB gateway

De ircDDB gateway verzorgt de koppeling met het internet en de DCS reflector en/of XREFelector.

  • Repeater software voor DVRPTR modem

Deze software module regelt de koppeling met een DVRPTR modem van de dvrptr groep. Deze modems zijn hierte bestellen.

  • Repeater software voor GMSK modem

Deze software module regelt de koppeling met een modem welke is voorzien van een GMSK modem. Een voorbeeld van zo'n modem is de D-star modem van Fred (PA4YBR)

Opmerking Hieronder worden de verschillende schermen van modules stuk-voor-stuk in gereduceerd formaat getoond. Als je op het betreffende plaatje klikt krijg jee groter formaat te zien waarbij je de tekst goed moet kunnen lezen.

ircDDB gateway

In dit hoofdstuk worden de verschillende instellingen van de ircDDB software van G4KLX beschreven. De ircDDB-software van G4KLX is op het internet te vinden in de Yahoo groups. http://groups.yahoo.com/group/ircDDBGateway/

Het configureren van de ircDDB module wordt opgestart met het programma "ircDDB Programm Config". Dit programma kun je vinden in de folder die gemaakt is tijdens het installeren van de ircDDB software. Je kunt dit ook vinden bij Start -> Programm Files -> ircDDB gateway

Gateway

IrcDDB Gateway-Gateway.jpg

Vul in het vakje <Callsign> jouw persoonlijke roepletters in.

Repeater 1

IrcDDB Gateway-repeater1.jpg

Band : Kies hier de corresponderende band. (A = 2meter, B=70cm, etc.)

Type : Homebrew

Address : Is het IP-adres waarmee de software intern met de repeatersoftware communiceert. Elke repeater heeft een specifiek IP-adres. 127.0.0.1 is de localhost

Port : is het portadres van de Repeater-software

Reflector : Kies hier de reflector waarmee de repeater gekoppeld word bij opstarten.

Startup : Yes

Reconnect : Automatisch verbinding maken met de reflector na de geselecteerde tijd

Repeater 2

IrcDDB Gateway-repeater1 2.jpg

In dit scherm de informatie aangeven omtrent je hotspot. Frequentie in MHz waarop je beschikbaar bent

Offset als je een shift hanteert.(Offset in MHz)

Range = bereik in kilometers Latitude en Longitude geeft je positie op de kaart van de wereld weer

QTH is de plaatsnaam

URL eventueel een weblink waar meer infor over je te vinden is, bijv. www.qrz.com/<Call>

ircDDB

IrcDDB Gateway-ircDDB.jpg

ircDDB moet op Enabled ingesteld worden

Kies hier de Hostname "rr.openquad.net"

Bij username moet de callsign ingevuld worden.

Password blijft leeg.

D-Plus

IrcDDB Gateway-D-Plus.jpg

Om op het D-Plus netwerk te kunnen werken moet deze optie ingeschakeld (Enabled) worden.

Vul bij Login de Callsign in.

D-PRS

IrcDDB Gateway-D-PRS.jpg

D-PRS is de digitale versie van APRS. Bij hostname wordt aangegeven waar de informatie neergezet word. Poort is het portadres (14580)

DCS

IrcDDB Gateway-DCS.jpg

Om op DCS aan te kunnen melden hoef je de optie alleen maar in te schakelen (Enabled) DCS staat op Enabled

DExtra

IrcDDB Gateway-DExtra.jpg

Bij de optie DExtra Enabled instellen.

Starnet

IrcDDB Gateway-Starnet1.jpg

Misc

IrcDDB Gateway-Misc.jpg

Hier de taal instellen. (Nederlands) Alle andere opties ook inschakelen (Enabled)

DVRPTR modem

In dit hoofdstuk worden de instellingen van de G4KLX DVRPTR module besproken. De software voor de repeater is op het internet te vinden inde Yahoo Groups. http://groups.yahoo.com/group/pcrepeatercontroller/


Configureren gebeurt vanuit het programma zelf. Start de DVRPTR repeater software op. Ga dan naar "Edit" en kies hier de optie "Preferences..."

Callsign

DVRPTR-HotSpot-1.jpg

Vul bij CallSign de Call van de DVRPTR module in. Hiermee is deze module bekend. De keuze A, B, C, etc heeft betrekking op de frequentieband waar je de module toepast. A= 2 Meter, B=70cm, etc.

Andere instellingen welke van belang zijn:

RPT1 validation staat standaard aan, dit betekent dat je in je set RPT1 en RPT2 moet invullen.

RPT1: call van de DVRPTR module gevolgd door C (2m) of B (70cm) en RPT2: call van de DVRPTR module gevolgd door G.

De C en de G staan op de achtste positie.

Bovendien moet de set ingesteld worden op duplex met een shift van 0 MHz, anders wordt de RPT1 niet meegezonden.

RPT1 Validation moet aan staan, hiermee kunnen problemen worden voorkomen.

Het kan gebeuren dat bij verhoogde condities twee hotspots op op dezelfde frequentie elkaar aanspreken, dit geeft allerlei vreemde effecten in het netwerk waardoor het werken onmogelijk wordt. Ook kan het voorkomen dat een amateur twee of meer hotspots aanspreekt, ook dat leidt tot ongewenste effecten in het netwerk.

Dit geldt niet alleen voor repeaters en hoog vermogen hotspots, maar ook voor 10 mW persoonlijke hotspots.

Restrict = Off : Iedereen mag verbinding maken met deze module.

Restrict = On : Je mag alleen met jouw eigen Call verbining maken. Dit is een personal Hotspot voorschrift in PA!

Network

DVRPTR-HotSpot-2.jpg

Onder deze TAB worden de instellingen van de communicatie van de communicatie naar de ircdDB module bepaald. Met name de Local poort moet overeenkomen met de instellingen van de ircDDB module instelling (Repeater 1, Repeater 2, etc)

timers

DVRPTR-HotSpot-3.jpg

Hier stel je enkele timers van de repeater in. Basis instelling is ongeveer 200 seconds en een ack-time van 200 ms

Beacon

DVRPTR-HotSpot-4.jpg

Hier stel je de instellingen van het Baken in. Om de 8 minuten wordt het baken uitgezonden. Message : tekstbericht welke in het scherm van de ontvanger getoond wordt

DV RPTR

DVRPTR-HotSpot-5.jpg

De instellingen van de DVRPTR koppeling tussen de DVRPTR en de USB-instelling van de PC waar de module op draait.

Version = 1

USB Port = COM3. Dit is terug te vinden in de configuratie van de PC.

TX Inversion = Uit/off.

RX Inversion = Aan/On.

Channel = A / FSK Pin.

TX Level(%) = 10 a 15 %.

TX Delay (ms)= 100 msec.

Control1 en Control2

DVRPTR-HotSpot-6.jpg DVRPTR-HotSpot-7.jpg

Control 1 en Control 2 worden niet gebruikt in de standaard opzet.

Controller

DVRPTR-HotSpot-8.jpg

Controller Wordt in de standaard opzet niet gebruikt.

GMSK modem

In dit hoofdstuk wordt de configuratie van de GMSK repeater software besproken. De software voor de repeater is op het internet te vinden inde Yahoo Groups. http://groups.yahoo.com/group/pcrepeatercontroller/

Configureren gebeurt vanuit het programma zelf. Start de GMSK repeater software op. Ga dan naar "Edit" en kies hier de optie "Preferences..."

Callsign

GMSK-Callsign-1.jpg

Vul bij CallSign de Call van de DVRPTR module in. Hiermee is deze module bekend. De keuze A, B, C,D of E heeft betrekking op de frequentieband waar je de module toepast. A= 2 Meter, B=70cm, etc.

Omdat je een hotspot gebruik stel je de module op Simplex in.

Andere instellingen welke van belang zijn:

Restrict = Off : Iedereen mag verbinding maken met deze module.

Restrict = On : Je mag alleen met jouw eigen Call verbinding maken. Dit is een personal Hotspot voorschrift in PA!

RPT1 Validation = Off : Iedereen mag verbinding maken met deze module.

RPT1 Validation = On : Je mag alleen verbinding maken als je de Callsign van deze module in het RPT1 veld van de Tranceiver/porto opneemt. Voorschrift voor expliciet Repeater gebruik

Network

GMSK-Network-1.jpg

Onder deze TAB worden de instellingen van de communicatie van de communicatie naar de ircdDB module bepaald. Met name de Local poort moet overeenkomen met de instellingen van de ircDDB module instelling (Repeater 1, Repeater 2, etc)

Timers

GMSK-Timers-1.jpg

Hier stel je enkele timers van de repeater in. Basis instelling is ongeveer 180 seconds en een ack-time van 500 ms

Beacon

GMSK-Beacon-1.jpg

Hier stel je de instellingen van het Baken in. Om de 10 minuten wordt het baken uitgezonden. Message : tekstbericht welke in het scherm van de ontvanger getoond wordt, bijvoorbeeld mijn persoonlijke Hotspot

Modem

GMSK-Modem-1.jpg

Hierin stel je de driver in welke de communicatie met de GMSK print regelt.

WinUSB : De meeste GMSK modems maken gebruik van een WinUSB driver

Address : 0x300 is het standaard adres van de driver in de PC

Control 1 en Control 2

GMSK-Control 1-1.jpg GMSK-Control 2-1.jpg

Deze opties (Control 1 en Control 2) worden standaard niet gebruikt.

Controller

GMSK-Controller-1.jpg

Een externe controller wordt standaard niet gebruikt.

Gebruik

Omdat de software oplossing van G4KLX modulair van opzet is dienen de verschillende modules ook in een bepaalde volgorde opgestart te worden.

1e : ircDDB module

Als eerste moet de ircDDB module gestart worden. Deze regelt de communicatie met de ircDDB server. Daarnaast gaan alle modem modules zich bij deze ircDDB module aanmelden.

IrcDDB-Scherm.jpg

Om te kijken of de module goed werkt moeten de Grafische weergave ingeschakeld worden. Ga in het programma naar View - GUI-Updates. Deze moet aangevinkt worden. (Zie hierboven) De communicatie van deze module wordt dan zichtbaar.

2e : Repeater module(s)

Als deze module goed opgestart is kan de Repeater module opgestart worden.

DVRPTR-Scherm.jpg GMSK-scherm.jpg

Om te kijken of de module goed werkt moeten de Grafische weergave ingeschakeld worden. Ga in het programma naar View - GUI-Updates. Deze moet aangevinkt worden. (Zie hierboven) De communicatie van deze module wordt dan zichtbaar.